Izmjene Kalendara događanja za 2020. godinu - obavijest na dan 5.10.2020.

Sukladno članku 137. Pravila Burze PODRAVKA d.d. objavljuje izmijenjeni Kalendar događanja za 2020. godinu.

Objave financijskih rezultata:

28.02.2020. - Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu

23.03.2020. - Revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu, Godišnje izvješće Uprave i izvještaj ovlaštenih revizora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu

30.04.2020. - Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1.-3.2020.

24.07.2020. - Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1.-6.2020.

29.10.2020. - Nerevidirani konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 1.-9.2020.

30.04.2020. - Glavna skupština

 

Aktivnosti vezane uz odnose s investitorima:

20.04.2020. - WOOD’s Stock Essentials: EM Consumer & Industrials Virtual Conference

06.05.2020. - ZSE investicijski Prime market Webcast - Predstavljanje Godišnjeg izvješća
Grupe Podravka za 2019. godinu

04.09.2020. - Frontier Investor Days, WOOD's Virtual Conference

07.10.2020. - The Finest CEElection Conference 2020