Izmjene i dopune Kalendara događanja za 2019. godinu – obavijest

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, PODRAVKA d.d. sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Društvo) objavljuje sljedeće izmjene i dopune Kalendara događanja za 2019. godinu objavljenog 30. siječnja 2019. godine, kako je izmijenjen 29. ožujka 2019. godine:

Ažurirani Kalendar događanja za 2019. godinu

  • Objava financijskih izvještaja u 2019. godini

- 22. veljače 2019. - Nerevidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu

- 30. travnja 2019. - Revidirani konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji za 2018. godinu, godišnje izvješće i izvještaj ovlaštenih revizora, prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu; Financijski izvještaji za prvo tromjesečje 2019.

- 23. srpnja 2019. - Financijski izvještaji za prvo polugodište 2019. - 29. listopada 2019. - Financijski izvještaji za razdoblje 1.-9.2019.

  • Glavna skupština

- 18. lipnja 2019.

  • Isplata dividende

- 16. kolovoza 2019.