Informacija o stanju neovisnosti Revizorskog odbora Izdavatelja

Sukladno odredbama članka 133b., a u vezi s člankom 99e. Pravila Zagrebačke burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovime potvrđuje kako je članica Revizorskog odbora Izdavatelja, gđa Ivana Matovina, neovisna u odnosu na Izdavatelja.