Informacija o stanju neovisnosti Revizorskog odbora Društva

Sukladno odredbama članka 139. Pravila Zagrebačke burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Društvo), ovime potvrđuje kako su svi članovi Revizorskog odbora Društva (gđa Ivana Matovina, g. Želimir Vukina i g. Tomislav Kitonić) neovisni u odnosu na Društvo.