Informacija o stanju neovisnosti Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Sukladno odredbama članka 138. Pravila Zagrebačke burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovime objavljuje da sljedeći članovi Nadzornog odbora g. Želimir Vukina (predsjednik Nadzornog odbora), g. Luka Burilović (zamjenik predsjednika Nadzornog odbora), gđa Marina Dabić, g. Tomislav Kitonić, gđa Ivana Matovina, g. Petar Miladin, gđa Dajana Milodanović te g. Krunoslav Vitelj nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s Izdavateljem, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima Uprave ili Nadzornog odbora Izdavatelja ili većinskog dioničara.