Informacija o stanju neovisnosti članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. na dan 8.9.2022.

Sukladno odredbama članka 138. Pravila Zagrebačke burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovime objavljuje da članovi Nadzornog odbora g. Luka Burilović, g. Petar Miladin, g. Damir Felak i g. Krunoslav Vitelj nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s Izdavateljem, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima Uprave ili Nadzornog odbora Izdavatelja ili većinskog dioničara.