Informacija o stanju neovisnosti člana Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

Sukladno odredbama članka 138. Pravila Zagrebačke burze, PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: Izdavatelj), ovime objavljuje da član Nadzornog odbora g. Ivan Ostojić nije u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama s Izdavateljem, većinskim dioničarom ili grupom većinskih dioničara ili članovima Uprave ili Nadzornog odbora Izdavatelja ili većinskog dioničara.