Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 29. lipnja 2021. godine - obavijest, donesene odluke

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 29. lipnja 2021. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 5.646.474 dionica, što čini 79,30 % temeljnog kapitala Društva, donijela je odluke kao što je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.