Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 17. svibnja 2023. godine - obavijest, donesene odluke

PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u nastavku: Društvo) obavještava da je dana 17. svibnja 2023. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen Dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva bilo je zastupljeno 5.769.056 dionica, što čini 81,03% temeljnog kapitala Društva te su donijete odluke kao što su sadržane u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva koji je objavljen dana 5. travnja 2023. godine na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, HINA-i te na Internet stranicama PODRAVKE d.d.

Na Glavnoj skupštini Društva zaprimljen je protuprijedlog PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije A i PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B na Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva kako je bio objavljen u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva. Protuprijedlog je dobio potrebnu većinu glasova dioničara odnosno njihovih zastupnika i punomoćnika te je Glavna skupština donijela odluku pod točkom 9. dnevnog reda Poziva kako slijedi: 

Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva

I.

Utvrđuje se da je gospodin Želimir Vukina iz Zagreba, Nova Ves 9, OIB: 29600917751 podnio ostavku na članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. s danom 1. studenoga 2022. godine.

II.

Utvrđuje se da s danom 30. lipnja 2023. godine ističe mandat članovima Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d.: 1. Marina Dabić, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zvonigradska ulica 26, OIB: 74095156482 i 2. Tomislav Kitonić, mr. sc. iz Bojane, Bojana 2, OIB: 33272109066.

III.

Za članove Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabiru se: 1. Darko Prpić, mr. oec. iz Zagreba, Radnička cesta 34A, OIB: 15621535691, 2. Damir Čukman, dipl. oec. iz Zagreba, Zelenjak 37, OIB: 70742915118 i 3. Ante Jelčić, mag. mat. iz Zagreba, Haendelova ulica 4, OIB: 51655867395.

IV.

Članovi Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. iz točke III. ove Odluke biraju se na mandat od 4 godine. V. Mandat iz točke IV. ove Odluke za članove Nadzornog odbora gosp. Darka Prpića i gosp. Damira Čukmana počinje teći dana 01. srpnja 2023. godine, a za gosp. Antu Jelčića dana 17. svibnja 2023. godine.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.