Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 14. lipnja 2022. godine - obavijest, donesene odluke

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 14. lipnja 2022. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini Društva bilo je nazočno 5.533.126 dionica, što čini 77,71% temeljnog kapitala Društva.

Glavna skupština Društva je donijela odluke kao što je bilo objavljeno pod točkama 3, 4, 5, 6, 7 i 9 dnevnog reda navedenog u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Na Glavnoj skupštini društva zaprimljen je protuprijedlog Centra za restrukturiranje i prodaju kao zakonskog zastupnika Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na Prijedlog Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva. Protuprijedlog je dobio potrebnu većinu glasova dioničara odnosno njihovih zastupnika i punomoćnika.