Glavna skupština PODRAVKE d.d. održana 12. lipnja 2018. godine - obavijest, donesene odluke

Temeljem odredbi Uredbe (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta (Uredba o zlouporabi tržišta), Zakona o tržištu kapitala i Pravila Burze, obavještavamo da je dana 12. lipnja 2018. godine, s početkom u 12:00 sati održana Glavna skupština PODRAVKE d.d., sa sjedištem u Koprivnici, Ante Starčevića 32, OIB 18928523252 (dalje u tekstu: Društvo) na kojoj je utvrđen i objavljen dnevni red kako je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva.

Glavna skupština Društva na kojoj je bilo nazočno 5.500.169 dionica, što čini 77,25 % temeljnog kapitala Društva, donijela je odluke kao što je bilo objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu Društva osim Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva – koja je donesena kako je navedeno u protuprijedlogu Centra za restrukturiranje i prodaju kao zakonskog zastupnika dioničara Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje:

 O D L U K A

o izboru članova

Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.

I.

Utvrđuje se da članovima Nadzornog odbora PODRAVKE d.d.:

 1. Dubravko Štimac,
 2. Petar Vlaić,
 3. Petar Miladin,
 4. Luka Burilović, 
 5. Marko Kolaković,
 6. Slavko Tešija i
 7. Damir Grbavac

prestaje članstvo u Nadzornom odboru PODRAVKE d.d. dana 7. rujna 2018. godine istekom mandata.

II.

Za članove Nadzornog odbora društva PODRAVKA d.d. izabiru se:

 1. Dubravko Štimac, mr. oec. iz Zagreba, Stupnička 18, OIB: 40402971482,
 2. Petar Vlaić, dipl. ing. elektrotehnike iz Zagreba, Ružičnjak 21, OIB: 95645311308,
 3. Petar Miladin, prof. dr. sc. iz Zagreba, Zelengaj 77, OIB: 88899511525,
 4. Damir Grbavac, mr. oec. iz Samobora, Andrije Bijankinija 27, OIB: 79690397796,
 5. Luka Burilović, univ. spec. oec. iz Vinkovaca, Vijenac Jakova Gotovca 23, OIB: 09991752217,
 6. Krunoslav Vitelj, mag. spec. oec. iz Legrada, Šoderica 134, OIB: 55989560281 i
 7. Dajana Milodanović, struč. spec. oec. iz Đurđevca, I. G. Kovačića 6, OIB: 63554610682.

Mandat izabranih članova Nadzornog odbora PODRAVKE d.d. iz stavka 1. ove točke počinje teći dana 8. rujna 2018. godine i traje 4 (četiri) godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.