Davanje ponude za preuzimanje dionica društva ŽITO, d.d. - Obavijest

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, društvo PODRAVKA d.d., Ante Starčevića 32, Koprivnica, OIB: 18928523252 (u daljnjem tekstu: PODRAVKA ili preuzimatelj), obavještava o davanju ponude za preuzimanje svih dionica društva ŽITO prehrambena industrija, d.d., Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana, Slovenija (u daljnjem tekstu: Žito d.d.) oznake ZTOG i ISIN koda SI0031108440.

Žito d.d. je izdavatelj 355.792 redovnih slobodno prenosivih dionica na ime, izdanih u nematerijaliziranom obliku i upisanih u središnjem registru vrijednosnih papira kod KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana. Navedenim dionicama trguje se na organiziranom tržištu vrijednosnih papira - Ljubljanskoj burzi, d.d.

Na dan objave ponude za preuzimanje PODRAVKA je imatelj 183.386 dionica Žita d.d., što predstavlja 51,54 % svih dionica s pravom glasa društva Žito d.d.

PODRAVKA je u skladu s člankom 32. Zakona o prevzemih Republike Slovenije od Agencije za tržište vrijednosnih papira Republike Slovenije 19. listopada 2015. godine dobila dozvolu za davanje ponude za preuzimanje, 172.406 redovnih slobodno prenosivih dionica na ime, izdanih u nematerijaliziranom obliku i upisanih u središnjem registru vrijednosnih papira kod KDD, broj 40201-13/2015-8. PODRAVKA za kupnju dionica u ponudi za preuzimanje nudi EUR 180.1 za svaku pojedinu dionicu Žita d.d.

PODRAVKA je u skladu s člankom 33. Zakona o prevzemih Republike Slovenije obavijestila Ljubljansku burzu, d.d., KDD - Centralnu klirinšku depotnu družbu, d.d., Javnu agenciju Republike Slovenije za zaštitu tržišnog natjecanja, brokerska društva u Republici Sloveniji, Upravu društva Žito d.d., predstavnike radnika Žita d.d. te predstavnike radnika PODRAVKE kao društva preuzimatelja te se pobrinula za objavu ponude za preuzimanje dana 22.10.2015. u novinama Delo.

Ponuda za preuzimanje trajat će od 23. listopada 2015. godine do 23. studenog 2015. godine u 12 sati.

Aktivnosti vezane uz ponudu za preuzimanje u ime i za račun PODRAVKE obavlja ILIRIKA, borzno posredniška hiša, d.d. Ljubljana.