Belupo transformiran u dioničko društvo

Farmaceutska tvrtka Belupo, koja je u 100%-tnom vlasništvu Podravke d.d., transformiran je i od jučer registrian kao dioničko društvo na Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Promjena pravnog statusa Belupa u suglasju je sa strategijom Podravke u kojem su definirane dvije osnovne djelatnosti: prehrana i farmaceutika.

Farmaceutska tvrtka Belupo, koja je u 100%-tnom vlasništvu Podravke d.d., transformiran je i od jučer registrian kao dioničko društvo na Trgovačkom sudu u Bjelovaru. Promjena pravnog statusa Belupa u suglasju je sa strategijom Podravke u kojem su definirane dvije osnovne djelatnosti: prehrana i farmaceutika.