Obavijest o poništenju prethodnog poziva na dostavu ponuda

Podravka d.d. objavljuje PONIŠTENJE poziva na dostavu ponuda koji je objavljen 11.03.2021.

Poziv na dostavu ponuda u svrhu projekta „Opremanje pogona za poslove dorade“ sufinanciranog od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom se poništava iz razloga što je uočena potreba uvođenja kriterija ekonomske i financijske sposobnosti ponuditelja, a kako bi se umanjio rizik da odabrani ponuditelji ne izvrši na vrijeme i u traženom obimu/kvaliteti preuzete obveze iz ponude.

Novi Poziv na dostavu ponuda biti će objavljen po objavi ove Obavijesti.