ISPRAVAK Poziva na dostavu ponuda

U svrhu provedbe projekta „Opremanje pogona za poslove dorade“ sufinanciranog od strane Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Podravka d.d. objavljuje ISPRAVAK poziva na dostavu ponuda koji je objavljen 11.03.2021.

  • Ispravak se odnosi na predmet nabave 2. Opremanje pakirnice doradnog pogona i to Specifikaciju 2.5. Sustav za etiketiranje i transportne trake, u kojoj se pod točkom 3. Izrada transportne trake tražena količina mijenja iz 1 komad u 2 komada.
  • Obzirom na navedeni ispravak, u Pozivu za dostavu ponuda se u točki 5.6. produljuje rok zaprimanja ponuda najkasnije do datuma 29.03.2021. u 14:00:00 sati.
  • Ostale odredbe Poziva na dostavu ponuda i popratnih priloga (specifikacija i troškovnika) ostaju neizmijenjene.
  • Ponuditelji koji su već dostavili ponude za predmet nabave 2. pojedinačno će se obavijestiti o ovom ispravku Poziva kako bi mogli dostaviti nove ponude usklađene s ispravkom Poziva.

Ponuditelji dostavljaju ponude za predmet/grupu nabave u bilo kojem formatu, ali su uz ponudu za predmet nabave 1. obvezni učitati i ispunjeni troškovnik u Excel formatu.

Ponude moraju biti zaprimljene najkasnije do dana 29.03.2021. u 14:00:00 sati u elektronskom obliku (PDF formatu i troškovnik u excelu) na e-mail adresu naručitelja: eu-desk@podravka.hr

Dokumentacija poziva, ISPRAVAK dostupna je u nastavku: