Vlasnička struktura na 31.03.2019.

 

 

Vlasnička struktura Broj dionica Udjel
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B 1,070,282 15.0%
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B 902,874 12.7%
CERP* - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 727,703 10.2%
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B 674,669 9.5%
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B 625,298 8.8%
Kapitalni fond d.d. 406,842 5.7%
CERP* - Republika Hrvatska 404,233 5.7%
Republika Hrvatska 167,281 2.3%
Podravka d.d. - trezorski račun 145,775 2.0%
PBZ d.d. - skrbnički zbirni račun klijenta 103,283 1.5%
Ostali dioničari 1,891,763 26.6%
Ukupno 7,120,003 100.0%

*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju

Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.