Vlasnička struktura na 30.09.2020.

Vlasnička struktura Broj dionica Udjel
Republika Hrvatska 1,815,376 25.5%
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B 1,097,644 15.4%
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B 932,563 13.1%
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B 724,941 10.2%
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B 625,298 8.8%
Podravka d.d. - trezorski račun 127,916 1.8%
Ostali dioničari 1,796,265 25.2%
Ukupno 7,120,003 100.0%

Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.