Vlasnička struktura na 30.09.2018.

Vlasnička struktura Broj dionica Udjel
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B 966,611 13.6%
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B 902,874 12.7%
CERP* - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 727,703 10.2%
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B 671,817 9.4%
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B 625,298 8.8%
CERP* - Republika Hrvatska 506,564 7.1%
Kapitalni fond d.d. 406,842 5.7%
Republika Hrvatska 167,281 2.3%
Podravka d.d. - trezorski račun 145,775 2.0%
PBZ d.d. - skrbnički zbirni račun klijenta 109,538 1.5%
Ostali dioničari 1,889,700 26.5%
Ukupno 7,120,003 100.0%

*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju

Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.