Vlasnička struktura na 30.06.2017.

 

Vlasnička struktura Broj dionica Udjel
PBZ Croatia Osiguranje obvezni mirovinski fond kategorije B 925,602 13.0%
AZ obvezni mirovinski fond kategorije B 902,874 12.7%
CERP* - Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje 727,703 10.2%
Erste Plavi obvezni mirovinski fond kategorije B 665,166 9.3%
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B 625,298 8.8%
Kapitalni fond d.d. 406,842 5.7%
CERP* - Republika Hrvatska 387,257 5.4%
Republika Hrvatska 286,588 4.0%
Podravka d.d. - trezorski račun 171,100 2.4%
AZ Profit dobrovoljni mirovinski fond 113,728 1.6%
Ostali dioničari 1,907,845 26.8%
Ukupno 7,120,003 100.0%

*CERP - Centar za restrukturiranje i prodaju

Nakon dematerijalizacije dionica, od studenog 1999. godine, knjigu dionica i skrb o promjenama vlasničkih udjela Podravke d.d. vodi Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), na čijim Internet stranicama možete pronaći ažurirano stanje prvih deset dioničara na prethodni dan.