JAVNA PRODAJA

putem prikupljanja pisanih ponuda

Podravka d.d. Koprivnica nudi na prodaju rabljena teretna vozila kako slijedi:

Red. br. Marka i tip vozila Vrsta vozila Inv. br. God. proiz. Stanje vozila – razlog prodaje Početna cijena HRK (bez PDV-a)
1. IVECO EUROCARGO 150E24FP KC652DM Teretno vozilo 617157 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 58,000
2. IVECO EUROCARGO 140E24FP KC696DM Teretno vozilo 617166 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 53,000
3. IVECO STRALIS AS440S54 T/P KC440FB Tegljač 616229 2006. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 50,000
4. IVECO STRALIS 430 KC769DO Teretno vozilo 617197 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 66,000
5. IVECO STRALIS 430 KC770DO Teretno vozilo 617196 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 66,000
6. IVECO STRALIS AT260S43Y/FP-D KC835DE Teretno vozilo 616232 2006. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 65,000
 • Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 02.11.2020. do 23.11.2020. od 8.00 – 12.00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uz prethodni dogovor - kontakt osoba DINO VALEŠ, mob. 099 538 1896.
 • Zainteresirani ponuditelji svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici na naslov PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica, na ruke DINO VALEŠ, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila – NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnom dostavom.
  Ponuda obvezno mora sadržavati:
  • Dokaz o plaćenoj jamčevini u iznosu od 3% početne (minimalne) cijene bez PDV-a,
  • Ime i prezime, naziv obrta ili trgovačkog društva,
  • Osobni identifikacijski broj (OIB),
  • Adresa prebivališta ili sjedišta,
  • Broj telefona, e-mail adresa,
  • Iznos ponuđene cijene bez PDV,
  • Potpis ili potpis i pečat ponuđača ukoliko ponuđač posjeduje pečat.
 • Jamčevina se uplaćuje na račun PODRAVKE d.d. Koprivnica, otvorenog kod Erste banke d.d. Zagreb, IBAN: HR6324020061100294823, model HR00, poziv na broj: broj imovine za koju se daje ponuda, svrha uplate: jamčevina za kupnju vozila.
 • Prodavatelj će naplatiti iznos jamstva za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
  • nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata,
  • neprihvaćanje ispravka računske greške,
  • odbijanje potpisivanja ugovora ili odustajanja ponuditelja od svoje ponude.
 • Ponudu mogu dati fizičke ili pravne osobe (obrti ili trgovačka društva).
  Ponuditelji ne mogu nuditi ispod navedene početne (minimalne) cijene bez PDV.
  Ponude bez svih prethodnih obveznih elemenata neće se uzeti u razmatranje.
 • Rok za dostavu ponuda je 27.11.2020. godine do 10:00 sati. Javno otvaranje ponuda zaprimljenih u navedenom roku za dostavu bit će 27.11.2020. godine s početkom u 12:00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica.
  Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponuditelji.
 • Najpovoljniji ponuditelj odabire se po kriteriju najviše ponuđene cijene.
  Ponude niže od početne cijene neće se uvažavati.
  Najpovoljniji ponuditelj bit će obaviješten putem e-maila u roku od 24 sata od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Ostali ponuditelji bit će obaviješteni putem e-maila o statusu njihove ponude i imaju pravo uvida u ponudbenu dokumentaciju.
 • Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja potpisati kupoprodajni ugovor i platiti iznos iz svoje ponude te 25% PDV na ukupan iznos iz ponude na račun PODRAVKE d.d. Koprivnica, otvorenog kod Erste banke d.d. Zagreb, IBAN: HR6324020061100294823, model HR00, poziv na broj: broj imovine za koju se daje ponuda.
 • Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“.
  Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.
 • Primopredaja vozila i sve prateće dokumentacije na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uslijedit će nakon uplate kupoprodajne cijene.

U Koprivnici, 28. listopad 2020. godine