JAVNA PRODAJA

putem prikupljanja pisanih ponuda

Podravka d.d. Koprivnica nudi na prodaju rabljena teretna vozila kako slijedi:

Red. br. Marka i tip vozila Vrsta vozila Inv. br. God. proiz. Stanje vozila – razlog prodaje Početna cijena HRK (bez PDV-a)
1. IVECO EUROCARGO 150E24FP KC652DM Teretno vozilo 617157 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 60,000
2. IVECO EUROCARGO 140E24FP KC696DM Teretno vozilo 617166 2007. u voznom stanju – dotrajalost vozila 55,000
3. IVECO STRALIS AS440S54 T/P KC440FB Tegljač 616229 2006. u voznom stanju – dotrajalost vozila 57,000
4. SCHMITZ CARGOBULL SKO24 KC944FA Poluprikolica 616237 2006. u voznom stanju – dotrajalost vozila 46,000
5. IVECO STRALIS 430 KC769DO Teretno vozilo 617197 2007. u voznom stanju, istekao periodički pregled – dotrajalost vozila 69,000
6. IVECO STRALIS 430 KC770DO Teretno vozilo 617196 2007. u voznom stanju, istekao periodički pregled – dotrajalost vozila 69,000
7. IVECO STRALIS AT260S43Y/FP-D KC832DE Teretno vozilo 616225 2006. u voznom stanju, istekao periodički pregled – dotrajalost vozila 65,000
8. IVECO STRALIS AT260S43Y/FP-D KC835DE Teretno vozilo 616232 2006. u voznom stanju, istekao periodički pregled – dotrajalost vozila 65,000
9. IVECO DAILY 35S15V Teretno vozilo 617145 2007. u voznom stanju, neregistrirano – dotrajalost vozila 20,000
 • Vozila se mogu razgledati u razdoblju od 10.08.2020. do 21.08.2020. od 8.00 – 12.00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uz prethodni dogovor - kontakt osoba STJEPAN VODOMIN, mob. 098 275 548.
 • Zainteresirani ponuditelji svoju pisanu ponudu dostavljaju u zatvorenoj omotnici na naslov PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica, na ruke DINO VALEŠ, s naznakom „Ponuda za kupnju vozila – NE OTVARATI“ putem pošte ili osobnom dostavom.
  Ponuda obvezno mora sadržavati:
  • Dokaz o plaćenoj jamčevini u iznosu od 3% početne (minimalne) cijene bez PDV-a,
  • Ime i prezime, naziv obrta ili trgovačkog društva,
  • Osobni identifikacijski broj (OIB),
  • Adresa prebivališta ili sjedišta,
  • Broj telefona, e-mail adresa,
  • Iznos ponuđene cijene bez PDV,
  • Potpis ili potpis i pečat ponuđača ukoliko ponuđač posjeduje pečat.
 • Jamčevina se uplaćuje na račun PODRAVKE d.d. Koprivnica, otvorenog kod Erste banke d.d. Zagreb, IBAN: HR6324020061100294823, model HR00, poziv na broj: broj imovine za koju se daje ponuda, svrha uplate: jamčevina za kupnju vozila.
 • Prodavatelj će naplatiti iznos jamstva za ozbiljnost ponude u sljedećim slučajevima:
  • odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
  • nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata,
  • neprihvaćanje ispravka računske greške,
  • odbijanje potpisivanja ugovora ili odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti.
 • Ponudu mogu dati fizičke ili pravne osobe (obrti ili trgovačka društva).
  Ponuditelji ne mogu nuditi ispod navedene početne (minimalne) cijene bez PDV.
  Ponude bez svih prethodnih obveznih elemenata neće se uzeti u razmatranje.
 • Rok za dostavu ponuda je 28.08.2020. godine do 10:00 sati. Javno otvaranje ponuda zaprimljenih u navedenom roku za dostavu bit će 28.08.2020. godine s početkom u 12:00 sati na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, 48000 Koprivnica.
  Javnom otvaranju ponuda mogu prisustvovati i ponuditelji.
 • Najpovoljniji ponuditelj odabire se po kriteriju najviše ponuđene cijene.
  Ponude niže od početne cijene neće se uvažavati.
  Najpovoljniji ponuditelj bit će obaviješten putem e-maila u roku od 24 sata od donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
  Ostali ponuditelji bit će obaviješteni putem e-maila o statusu njihove ponude i imaju pravo uvida u ponudbenu dokumentaciju.
 • Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 7 (sedam) dana od dana primitka obavijesti o izboru najpovoljnijeg ponuditelja potpisati kupoprodajni ugovor i platiti iznos iz svoje ponude te 25% PDV na ukupan iznos iz ponude na račun PODRAVKE d.d. IBAN: HR6324020061100294823 otvorenog kod Erste banke d.d. Zagreb, model HR00, poziv na broj: broj imovine za koju se daje ponuda.
 • Vozilo se prodaje po načelu „viđeno-kupljeno“.
  Reklamacije na kupljeno vozilo se ne priznaju.
 • Primopredaja vozila i sve prateće dokumentacije na lokaciji PODRAVKA d.d., TRANSPORT, Đelekovečka cesta 9, uslijedit će nakon uplate kupoprodajne cijene.

 

U Koprivnici, 30. srpnja 2020. godine