Marin Pucar

Predsjednik Uprave

Marin Pucar imenovan je predsjednikom Uprave Podravke d.d. u veljači 2017. godine.

Svoju profesionalnu karijeru započinje u prehrambenoj industriji Gavrilović d.o.o. iz koje 2001. prelazi u Danicu d.o.o. – mesnu industriju Podravke d.d. gdje 2002. postaje njezin direktor prodaje, marketinga i razvoja. Godine 2003. imenovan je izvršnim direktorom tržišta Hrvatske u Podravki d.d.. Ulogu člana Uprave Podravke d.d. obnaša od 2008. do 2012. nakon čega odlazi u Zvečevo d.d. na mjesto člana Uprave. Predsjednik Uprave Zvečeva d.d. je od 2014. do kolovoza 2016. godine. 

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te na istom fakultetu završio poslijediplomski znanstveni studij Teorija i politika marketinga. Trenutno završava diplomski doktorski studij Management na temu "Strategija upravljanja širenjem marke u hrvatskoj prehrambenoj industriji".  

Od 2008. do 2012. član je Nadzornog odbora Danica d.o.o. te Belupo d.d. Godine 2012. postaje članom Upravnog odbora Hrvatske gospodarske komore, a njezinim zamjenikom 2016. čiju ulogu obnaša i danas.

 

Predsjednik Uprave i članovi Uprave obavljaju poslove Društva po pojedinim područjima i imaju posebna i konkretna zaduženja koja obavljaju u skladu sa važećim propisima i aktima Društva.

Marin Pucar, predsjednik Uprave zadužen za:

  • razvoj poslovanja Grupe Podravka, uključivo spajanja i preuzimanja,
  • strategiju poslovnog restrukturiranja i optimalizaciju poslovnih procesa u Grupi Podravka,
  • strateško upravljanje razvojem, marketingom i prodajom kategorija i robnih marki Prehrane,
  • korporativno upravljanje u Grupi Podravka,
  • ljudske potencijale i korporativnu administraciju,
  • korporativne komunikacije,
  • internu reviziju,
  • korporativni informacijski sustav,
  • odnose sa sindikatima koji djeluju u Grupi Podravka te Radničkim vijećem,
  • sve ostale poslovne procese za koje nije zadužen niti jedan član Uprave.