Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima devet članova koji nadziru vođenje poslova Društva, a o pitanjima iz svoje nadležnosti Nadzorni odbor odlučuje u skladu s Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Dubravko Štimac

Predsjednik Nadzornog odbora

Dubravko Štimac izabran je predsjednikom Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2012. godine. Zamjenikom predsjednika NO Podravke postaje početkom 2012. godine, a članom Nadzornog odbora Podravke imenovan je 2006. godine.

Član Odbora za
nagrađivanje Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje kao samostalni referent prodaje u Zagrebačkoj tvornici papira te nastavlja na poslovima samostalnog referenta vanjskotrgovinskog poslovanja u PBZ Investholding, gdje ujedno postaje voditelj sektora u istoj firmi. Početkom 2001. postaje voditelj projekta mirovinske reforme u Privrednoj banci Zagreb, a od listopada 2001. godine predsjednik je Uprave PBZ Croatia osiguranje, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Diplomirao je 1992. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a dvije godine kasnije magistrirao smjer Organizacija i menadžment. Profesionalno se usavršavao na Securities Processing Training Programu u New Yorku u organizaciji The Bank of New York te programu Fund Managementa na City University Business School u Londonu.


Mato Crkvenac

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Mato Crkvenac izabran je zamjenikom predsjednika Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2012. godine, a članom Nadzornog odbora Podravke imenovan je od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO).

Član Revizorskog
odbora Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje na Republičkom zavodu za planiranje, a pet godina kasnije postaje direktorom sektora Republičkog zavoda za privredna kretanja i ekonomsku politiku. Godine 1978. postaje generalni direktor Republičkog zavoda za planiranje i član Izvršnog vijeća Sabora SRH, a od 1986. godine postaje zastupnik i potpredsjednik Sabora SRH. Od 2000. do 2004. godine bio je ministar financija u Vladi RH, a kasnije i zastupnik u Hrvatskom saboru. Na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu bio je asistent i znanstveni asistent te je izabran za docenta. Četiri godine kasnije izabran je za izvanrednog profesora, a 1991. u zvanje redovitog profesora. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a poslijediplomski studij završio je u Institutu ekonomskih znanosti u Beogradu. Doktorirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu.


 

Ksenija Horvat 

Članica Nadzornog odbora

Ksenija Horvat imenovana je članicom Nadzornog odbora Podravke d.d u srpnju 2015. godine, od strane Radničkog vijeća Društva

Profesionalnu karijeru započinje u Podravki 1984. godine na administrativnim poslovima, a nakon uspješnog školovanja uz rad, počela je raditi na referentskim poslovima u Tržištu RH gdje je i danas sistematizirana.
Od 2001. godine kao povjerenica većinskog sindikata u Podravki – Sindikata PPDIV-a, prelazi na puno radno vrijeme za sindikat i od tog vremena pa sve do danas jedna je od vodećih sindikalnih pregovarača za unaprjeđenje prava Podravkinih radnika kroz kolektivni ugovor za Grupu Podravka.
2002. godine prvi je put izabrana u  Radničko vijeće Podravke d.d. u kojem od 2013. godine do danas obnaša dužnost predsjednice.
Predstavnica radnika u Nadzornom odboru Podravke prvi je put bila od 2004. – 2012. godine i u tom razdoblju obnašala je dužnost i zamjenice predsjednika Nadzornog odbora, te vršiteljice  dužnosti predsjednika Nadzornog odbora u razdoblju 2009./2010. godine.


Ivo Družić

Član Nadzornog odbora

Ivo Družić imenovan je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u veljači 2012. godine, od strane Agencije za upravljanje državnom imovinom (AUDIO).

Izabran je u trajno zvanje redovitog profesora na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Voditelj je znanstvenog poslijediplomskog studija Ekonomija i razvoj na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Kao Visiting Fellow 1990/91. boravio je u Brightonu, Engleska na University of Sussex, a kao Research Fellow 1994. na University of Pittsburgh u Sjedinjenim Državama. Bio je Visiting Professor 1995. na University of Beijing u Kini, a 1997/98. na University of Pittsburgh. Objavio je samostalno dvije knjige, 6 u suautorstvu od kojih je dvije uredio, 19 znanstvenih radova u časopisima s međunarodnom recenzijom, 10 radova u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova te 18 znanstvenih radova u domaćim časopisima i zbornicima. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1981., gdje je  sedam godina kasnije i doktorirao.


 

Petar Vlaić

Član Nadzornog odbora

Petar Vlaić izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Član Revizorskog odbora i 
predsjednik Odbora za
nagrađivanje Podravke.

Profesionalnu karijeru započinje kao broker Ilirike, a kasnije napreduje kao portfolio manager i voditelj trgovanja. Po dolasku u Zagreb postaje prvi fond manager u RH, u prvom hrvatskom investicijskom fondu Kaptol Proinvestu. Kasnije radi kao voditelj trgovanja u IB Austria, nakon čega prelazi na mjesto fond managera u Središnjem nacionalnom fondu. 2001. godine postaje predsjednik Uprave Adriatic Investa za upravljanje Plavim obveznim mirovinskim fondom. Krajem 2003. godine Plavom fondu pripajaju se Erste OMF i Helios OMF te fond mijenja ime u Erste Plavi obvezni mirovinski fond. U vrijeme rada u društvu za upravljanje privatizacijskim investicijskim fondom bio je član većeg broja Nadzornih odbora hrvatskih poduzeća. Diplomirao je na Fakultetu za Elektrotehniku i računarstvo u Ljubljani, nakon čega stiče i titulu CFA (Chartered Financial Analyst), program u organizaciji američkog udruženja investicijskih profesionalaca ICFA.


Dinko Novoselec

Član Nadzornog odbora

Dinko Novoselec  izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Predsjednik Revizorskog
odbora Podravke.

Profesionalnu karijeru započeo je u Hrvatskoj narodnoj banci na poslovima upravljanja deviznim pričuvama. Krajem 1998. godine prelazi u Zagrebačku banku na mjesto voditelja analitičke službe, a potom prelazi u ZB Invest, društvo za upravljanje investicijskim fondovima na mjesto člana Uprave. Od 2001. član je Uprave Allianz ZB d.o.o., društva za upravljanje AZ obveznim mirovinskim fondom, a u travnju 2003. imenovan je predsjednikom Uprave Allianz ZB, društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Diplomirao je matematiku na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, a 2000. godine stekao je titulu CFA (Chartered Financial Analyst), program u organizaciji američkog udruženja investicijskih profesionalaca ICFA. 


Petar Miladin

Član Nadzornog odbora

Petar Miladin izabran je članom Nadzornog odbora Podravke d.d. u rujnu 2010. godine.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlio se 1997. u suradničkom zvanju mlađeg asistenta na Katedri za trgovačko pravo i pravo društava. U prosincu 1999. izabran je u suradničko zvanje asistenta na istoj katedri na kojoj kasnije radi kao viši asistent. Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu radi kao docent od 2005., a od 2009. kao izvanredni profesor. Objavio je dvadesetak znanstvenih radova iz područja trgovačkog prava, prava društava i bankarskog prava. Neposredno po završetku studija radio je kao pripravnik na Općinskom i Trgovačkom sudu u Zagrebu. Magistrirao je na Poslijediplomskom znanstvenom studiju iz trgovačkog prava i prava društava na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorsku disertaciju pod naslovom Plaćanje doznakom obranio je 2005. na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao akademski stupanj doktora društvenih znanosti, znanstveno polje pravo.